==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Maldives là chuỗi 1.190 hòn đảo nằm ở phía nam-tây nam Sri Lanka và Ấn Độ ở Ấn Độ Dương. Các đảo nhỏ đến nỗi nhiều bản đồ thế giới không hiển thị Maldives. Nó là một nước độc lập của khoảng 350.000 dân. Maldives là một thành viên của Liên Hợp Quốc (LHQ), Hiệp hội Nam Á hợp tác khu vực (SAARC), Commonwealth và nhiều tổ chức quốc tế khác. Các hoạt động kinh tế chủ yếu là hành trình, câu cá, xây dựng. Các nền kinh tế chủ yếu dựa vào ngoại tệ được tạo ra thông qua trải nghiệm, 99% các mặt hàng gia dụng được nhập khẩu từ các nước khác. Các loại tiền tệ địa phương được gọi Rufiyaa nhưng US Dollar được chấp nhận rộng rãi trên toàn quốc.

Bộ sưu tập ảnh cảnh đẹp tại Maldives Phần 1 Bộ sưu tập ảnh cảnh đẹp tại Maldives Phần 1

Bộ sưu tập ảnh cảnh đẹp và con người tại thiên đường Maldives P2 - Ảnh 1

Bộ sưu tập ảnh cảnh đẹp và con người tại thiên đường Maldives P2 - Ảnh 2

Bộ sưu tập ảnh cảnh đẹp và con người tại thiên đường Maldives P2 - Ảnh 3

Bộ sưu tập ảnh cảnh đẹp và con người tại thiên đường Maldives P2 - Ảnh 4

Bộ sưu tập ảnh cảnh đẹp và con người tại thiên đường Maldives P2 - Ảnh 5

Bộ sưu tập ảnh cảnh đẹp và con người tại thiên đường Maldives P2 - Ảnh 6

Bộ sưu tập ảnh cảnh đẹp và con người tại thiên đường Maldives P2 - Ảnh 7

Bộ sưu tập ảnh cảnh đẹp và con người tại thiên đường Maldives P2 - Ảnh 8

Bộ sưu tập ảnh cảnh đẹp và con người tại thiên đường Maldives P2 - Ảnh 9

Bộ sưu tập ảnh cảnh đẹp và con người tại thiên đường Maldives P2 - Ảnh 10

Bộ sưu tập ảnh cảnh đẹp và con người tại thiên đường Maldives P2 - Ảnh 11

Bộ sưu tập ảnh cảnh đẹp và con người tại thiên đường Maldives P2 - Ảnh 12

Bộ sưu tập ảnh cảnh đẹp và con người tại thiên đường Maldives P2 - Ảnh 13

Bộ sưu tập ảnh cảnh đẹp và con người tại thiên đường Maldives P2 - Ảnh 14

Bộ sưu tập ảnh cảnh đẹp và con người tại thiên đường Maldives P2 - Ảnh 15

Bộ sưu tập ảnh cảnh đẹp và con người tại thiên đường Maldives P2 - Ảnh 16

Bộ sưu tập ảnh cảnh đẹp và con người tại thiên đường Maldives P2

Bộ sưu tập ảnh cảnh đẹp và con người tại thiên đường Maldives P2
68 7 75 143 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==