==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Các bạn chắc hẳn không còn xa lạ với các hình ảnh đẹp long lanh ở Maldives. Nhưng ảnh thực tế ở Maldives có đẹp như trong các cuốn tạp chí không. Sau đây là một số ảnh thực tế do VietSense tự chụp và đưa lên để các bạn có thể so sánh

Các bạn chắc hẳn không còn xa lạ với các hình ảnh đẹp long lanh ở mảnh đất này qua các tờ báo nói về du lịch. Nhưng ảnh thực tế ở Maldives có đẹp như trong các cuốn tạp chí không. Sau đây là một số ảnh thực tế do VietSense tự chụp và đưa lên để các bạn có thể so sánh

Hình ảnh đoàn khách 27/2 - Ảnh 1

Hình ảnh đoàn khách 27/2 - Ảnh 2

Hình ảnh đoàn khách 27/2 - Ảnh 3

Hình ảnh đoàn khách 27/2 - Ảnh 4

Hình ảnh đoàn khách 27/2 - Ảnh 5

Hình ảnh đoàn khách 27/2 - Ảnh 6

Hình ảnh đoàn khách 27/2 - Ảnh 7

Hình ảnh đoàn khách 27/2 - Ảnh 8

Hình ảnh đoàn khách 27/2 - Ảnh 9

Hình ảnh đoàn khách 27/2 - Ảnh 10

Hình ảnh đoàn khách 27/2 - Ảnh 11

Hình ảnh đoàn khách 27/2 - Ảnh 12

Hình ảnh đoàn khách 27/2 - Ảnh 13

Hình ảnh đoàn khách 27/2 - Ảnh 14

Hình ảnh đoàn khách 27/2 - Ảnh 15

Hình ảnh đoàn khách 27/2 - Ảnh 16

Hình ảnh đoàn khách 27/2 - Ảnh 17

Hình ảnh đoàn khách 27/2 - Ảnh 18

Hình ảnh đoàn khách 27/2 - Ảnh 19

Hình ảnh đoàn khách 27/2 - Ảnh 20

 

Hình ảnh đoàn khách 27/2 - Ảnh 21

Hình ảnh đoàn khách 27/2 - Ảnh 22

Hình ảnh đoàn khách 27/2 - Ảnh 23

Hình ảnh đoàn khách 27/2 - Ảnh 24

Hình ảnh đoàn khách 27/2 - Ảnh 25

Hình ảnh đoàn khách 27/2 - Ảnh 26

Hình ảnh đoàn khách 27/2 - Ảnh 27

Hình ảnh đoàn khách 27/2 - Ảnh 28

Hình ảnh đoàn khách 27/2 - Ảnh 29

Hình ảnh đoàn khách 27/2 - Ảnh 30

Hình ảnh đoàn khách 27/2

Hình ảnh đoàn khách 27/2
68 7 75 143 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==